07.01.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021


Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουαρίου 2021

Έχει γίνει αλλαγή στο μάθημα Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία της κας Συριάτου. Η εξέτασή του θα γίνει στις 4/2.