11.01.2021 ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ”, “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ” & “ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”


Υλη και εξέταση μαθήματος Κοινωνική Πολιτική της ΕΕ 2020 (1)

Υλη και εξέταση μαθήματος Πολιτική Οικονομία των Κοινωνικών Θεσμών 2020 (1)

Υλη και εξέταση μαθήματος Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική 2020 (1)