18.01.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.”.


Πρόσκληση Προφορικής Εξέτασης του Μαθήματος Κοινωνική Πολιτική της Ε.Ε.– Εξεταστική Φεβρουαρίου

Όσες/οι φοιτήτριες/ες επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στο μάθημα Κοινωνική Πολιτική της Ε.Ε. (και έχουν δηλώσει το μάθημα) τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου και ώρα 09:00-11:00, παρακαλώ να ακολουθήσουν το σύνδεσμο https://meet.lync.com/duth/kkougias/T35AZAEB

Υπενθυμίζεται ότι όταν ακολουθήσετε το σύνδεσμο και βρεθείτε στον εικονικό χώρο αναμονής, θα υπάρξει αναμονή ικανού χρονικού διαστήματος και αυτό γιατί εκείνη τη στιγμή ήδη θα εξετάζεται ομάδα φοιτητών. Παρακαλείσθε να παραμείνετε στο χώρο αναμονής μέχρι ο διοργανωτής σας καλέσει. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της αναμονής τεθείτε εκτός, εξαιτίας φόρτου του συστήματος, προσπαθήστε εκ νέου.

Ο διδάσκων,

Κωνσταντίνος Κούγιας