18.01.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”.


Πρόσκληση Προφορικής Εξέτασης του Μαθήματος Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική – Εξεταστική Φεβρουαρίου

Όσες/οι φοιτήτριες/ες επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στο μάθημα Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική (και έχουν δηλώσει το μάθημα) την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου και ώρα 13:00-15:00, παρακαλώ να ακολουθήσουν το σύνδεσμο https://meet.lync.com/duth/kkougias/7ZXOPYAK

Υπενθυμίζεται ότι όταν ακολουθήσετε το σύνδεσμο και βρεθείτε στον εικονικό χώρο αναμονής, θα υπάρξει αναμονή ικανού χρονικού διαστήματος και αυτό γιατί εκείνη τη στιγμή ήδη θα εξετάζεται ομάδα φοιτητών. Παρακαλείσθε να παραμείνετε στο χώρο αναμονής μέχρι ο διοργανωτής σας καλέσει. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της αναμονής τεθείτε εκτός, εξαιτίας φόρτου του συστήματος, προσπαθήστε εκ νέου.

Ο διδάσκων,

Κωνσταντίνος Κούγιας