27.01.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.”


Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής που θα εξεταστούν στο μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία της ΕΕ (Πέμπτη 4 Φεβρ. 9-11πμ) να εγγραφούν στο σχετικό σύνδεσμο του μαθήματος για τη διαδικτυακή τους εξέταση μέσω eclass.
https://eclass.duth.gr/courses/OKA156/

Σ. Σέρμπος
Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ.