16.02.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Οι συναντήσεις για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 θα γίνονται με τηλεδιάσκεψη από την πλατφόρμα Skype for Business, στον σύνδεσμο https://meet.lync.com/duth/nkoulour/8NO9590E
 
Η πρώτη συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 18.00.
 
Ο σύνδεσμος της ηλεκτρονικής τάξης της Πρακτικής Άσκησης, από την οποία θα ενημερώνεστε καθ΄ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, είναι https://eclass.duth.gr/courses/OKA174/
Ο ΕΥ για την Πρακτική Άσκηση
Νικόλαος Κουλούρης
Αναπληρωτής Καθηγητής