16.02.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΦΥΛΟ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”


Η κα Αθηνά Συριάτου θα αρχίσει τα μαθήματά της του Εαρινού εξαμήνου από την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021