05.03.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Tην Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας κας Δήμητρας Καλαμπαλίκη με θέμα “Αντεγκληματική Πολιτική και Φόβος του Εγκλήματος”. Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά, μέσω του συνδέσμου https://meet.lync.com/duth/nkoulour/8NO9590E.