07.04.2021 ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ” ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ


Αφίσα_Το νερό ως κοινωνικό αγαθό