10.05.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


ανακοίνωση συλλόγου φοιτητών ΤΚΠ