18.05.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ / ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022


Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,
σας ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ή διόρθωσης των αιτήσεων στέγασης και σίτισης ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 έως και την Παρασκευή 21/5/2021 στην ηλεκτρονική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί, estia.duth.gr.

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων