09.06.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”


Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί νέος σύνδεσμος εξετάσεων του μαθήματος στο link: https://eclass.duth.gr/courses/OKA219/

Οι εξεταζόμενοι θα βρουν εκεί τις σχετικές οδηγίες.