16.06.2021 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΤΚΠ.pdf