23.08.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ” ΚΑΙ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ” ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021


Ανακοίνωση για εξέταση ευάλωτων ομάδων για τα μαθήματα ΟΕΠΑ και ΟΚΠ 2021-09