24.09.2021 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 27985/13.07.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Α’ ΜΕΡΟΣ)


Καλησπέρα σας,

έπειτα από την έγκριση  από την Επιτροπή Ερευνών στην συν. 103/22.09.2021, σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων  (Α’ ΜΕΡΟΣ) επιλογής υποψηφίων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 27985/13.07.2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα αποτελέσματα έχουν  αναρτηθεί στο link:

https://duth.gr/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CE%BA%CE%B5-82309-%CE%B1%CF%80-375282021-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82