05.10.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Τα παρακάτω μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν την τρέχουσα εβδομάδα:

• Σύγχρονη Εθνογραφική Θεωρία και Πρακτική

• Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη

• Οικονομική της Εκπαίδευσης

• Κράτος και Κρατικές Πολιτικές

• Αγγλικά για Κοινωνικές Επιστήμες Ι

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος