05.10.2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (MIS 5109495) ΚΕ82309


6Π7246ΨΖΥ1-ΥΡΛ

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά  τα κάτωθι επιστημονικά πεδία:

-Τμήμα Ιατρικής: αφορά δύο νέα επιστημονικά πεδία ( Επιστημονικό πεδίο : Ψυχιατρική/ Ιατρική Ψυχολογία)

-Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: Επιστημονικό πεδίο: Κοινωνική Πολιτική και Θεσμοί

-Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Επαναπροκήρυξη για το Επιστημονικό πεδίο: Οικονομικά της Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας)

-Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών( Επιστημονικό πεδίο : Ιστορία και Πολιτισμός)