11.10.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”


Αγαπητές φοιτήτριες/Αγαπητοί φοιτητές

Σας ενημερώνω ότι την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, το μάθημα «Οικονομική του Περιβάλλοντος» δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω της εκδήλωσης υποδοχής πρωτοετών φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος.

Επίσης, σας ενημερώνω ότι οι ανακοινώσεις αναφορικά με το μάθημα «Οικονομική του Περιβάλλοντος», εφεξής θα αναρτώνται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-class.

Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με το μάθημα, οι φοιτήτριες/τητές μπορούν να απευθύνονται στη διδάσκουσα Καθηγήτρια κα Μαρία Πεμπετζόγλου στο email: mariap@sp.duth.gr

Η διδάσκουσα

Μαρία Πεμπετζόγλου