11.10.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΟΙΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ”


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 11/10/21 ΣΤΟ “ΠΟΙΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ”
Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,
το σημερινό μάθημα (11/10/21) στο “Ποινικό Φαινόμενο και Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος” αναβάλλεται για λόγους υγείας.
Θα υπάρξει ανακοίνωση αναφορικά με την αναπλήρωση του.
Με εκτίμηση
Η διδάσκουσα