12.10.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ”


Το μάθημα “ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ” δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι να ορισθεί ο/η διδάσκων/ουσα μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.

Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση για την έναρξη του συγκεκριμένου μαθήματος.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος