26.10.2021 ΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ” ΚΑΙ “ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ” ΤΗΣ 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021


Οι φοιτητές και φοιτήτριες που παρακολουθούν τα μαθήματα “ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ” ΚΑΙ “ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ”, παρακαλούνται να ενημερωθούν από τις ανακοινώσεις των ηλεκτρονικών τάξεων (e-class) των δύο μαθημάτων για τις προαιρετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνονται από τους διδάσκοντες για την τρέχουσα εβδομάδα και να μελετήσουν τις ασκήσεις και το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στα έγγραφα των αντίστοιχων ηλεκτρονικών τάξεων.
Οι διδάσκοντες
Νικόλαος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια