26.10.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ” ΚΑΙ “ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ”


Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα “Κοινωνιολογία” και “Ποιοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας” την Παρασκευή 29.10.2021 δεν θα πραγματοποιηθούν.

Εκ της Γραμματείας