27.10.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ


ΕΞΕ – 136434 – 2021 – Διαβί (1)

ΩΑΨΗΟΞΛΔ-ΩΥΔ_ΠΡΟΣΚΛ (1)