05.11.2021 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 39406/2021.


Καλησπέρα σας,

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 39406/2021 (ΑΔΑ: 6Π7246ΨΖΥ1-ΥΡΛ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» MIS 5109495

Τα αποτελέσματα εγκρίθηκαν 109/05.11.2021 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών

(ΚΕ 82309, Α.Π. 45542/2021) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης (duth.gr)

από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

τηλ. 2531039132