09.11.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ” ΚΑΙ “ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ” (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Τα μαθήματα που αναβλήθηκαν στις 29/10/2021 θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Ποιοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας: Πέμπτη 18/11, 15:00-18:00 στο Εργαστήριο Η/Υ

Κοινωνιολογία: Πέμπτη 18/11, 18:00-21:00 στο Εργαστήριο Η/Υ

Ο διδάσκων

Γιώργος Χατζηχρήστος