11.11.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ”


Η 2η διάλεξη του μαθήματος “Κράτος και Κρατικές Πολιτικές”, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα : 15:00-18:00, στην αίθουσα Β΄ Προκάτ.

Με εκτίμηση

Ο διδάσκων

Βασίλης Ασημακόπουλος