01.12.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Αγαπητοί φοιτητές αγαπητές φοιτήτριες,

Η περίοδος αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής καθορίστηκε από 29/11/2021 έως 14/01/2022.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΜΟΔΙΠ

https://modip-server.kom.duth.gr/duth/questionnaire.login.xhtml

Η είσοδος γίνεται με τους ιδρυματικούς κωδικούς που σας έχουν δοθεί από το Πανεπιστήμιο.

Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι ουσιαστική για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος και για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος να συμμετέχουν σε αυτήν.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Μαρία Πεμπετζόγλου

Καθηγήτρια ΔΠΘ