01.12.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΟΙΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ”


 Το μάθημα “Ποινικό Φαινόμενο και Τυπικός Κοινωνικός Έλεγχος” δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021.
Η διδάσκουσα
Ειρήνη Σταμούλη