03.12.2021 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Πανδημία COVID-19: κριτική αποτίμηση των πολιτικών διαχείρισής της διεθνώς και στην Ελλάδα”


Το ΚΕΠΥ, Το ΠΜΣ “ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ & η INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HEALTH POLICY IN EUROPE [IAHPE]

Διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο

Πανδημία COVID-19: κριτική αποτίμηση των πολιτικών διαχείρισής της διεθνώς και στην Ελλάδα

Η ημερίδα θα γίνει διαδικτυακά αλλά και με περιορισμένη δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης το

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021, 10:00-17:30

 Συμμετέχουν:

Feride Aksu Tanik, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας, Τουρκία

Fran Baum, Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας, Αυστραλία

David Rowland, ερευνητής πολιτικής υγείας, Βρετανία

Roberto de Vogli, Αναπληρωτής Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας, Ιταλία

Αναστασία Ζήση, Καθηγήτρια με αντικείμενο Κοινότητα & Ψυχική Υγεία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ηλίας Κονδύλης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΦΥ -Πολιτικής Υγείας ΑΠΘ

Αλέξης Μπένος, Ομότιμος Καθηγητής Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής & ΠΦΥ

Φίλιππος Ταραντίλης, Οικονομολόγος, Msc Οικονομικών της Υγείας

Γιώτα Τουλούμη, Καθηγήτρια Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ

 

 Συμμετοχή δωρεάν μετά από εγγραφή στο

εγγραφή εδώ