10.12.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ


8α_Ανακοίνωση για Δοκιμαστικά Μαθήματα Υποψηφίων_ΟΜΠΑΕΠ