20.12.2021 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το British Council Ελλάδας, με την αποκλειστική χρηματοδότηση της
Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, ανακοινώνουν την υλοποίηση προγράμματος χορήγησης υποτροφιών
βραχείας διάρκειας (4 εβδομάδων), με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους Έλληνες
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, κατ’ εφαρμογήν των Κανονιστικών
Διατάξεων του προγράμματος, όπως εγκρίθηκαν με την Υπουργική Απόφαση 157852/Ζ1/03-12-2021 του
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 5824/τ.Β/14-12-2021).
Το ανωτέρω πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση σαράντα τεσσάρων (44) υποτροφιών διάρκειας τεσσάρων
(4) εβδομάδων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Πιο συγκεκριμένα, θα χορηγηθούν α) δεκατέσσερις
υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Master και β) τριάντα (30) υποτροφίες σε υποψήφιους
διδάκτορες.
Οι επιμέρους λεπτομέρειες του προγράμματος καθώς και οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται στη
σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία είναι ανοικτή από 16/12/2021 έως 21/01/2022 και ώρα
Eλλάδος 23:00 και μπορεί να αναζητηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του ΙΚΥ (www.iky.gr) και του Βritish
Council (www.britishcouncil.gr). Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα και
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της πλατφόρμας που φιλοξενείται στον διαδικτυακό τόπο του
Βritish Council στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/3DJNGeh.
Συνημμένα αποστέλλεται η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, με την παράκληση η σχετική πληροφόρηση
να καταστεί προσβάσιμη σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους εντός του Ιδρύματός σας.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας,
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΝΤΡΟΥΤΣΑ

prosklisi-ellinobretanikisisynergasias