23.12.2021 Προκήρυξη υποτροφιών Σλοβενικής κυβέρνησης σε Έλληνες και πολίτες άλλων χωρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο Διμερών Μορφωτικών Συμφωνιών


ΣΛΟΒΕΝΙΑ pdf (1).pdf

1. Invitation-Slovenia-Bilateral-scholarships-2022-23

2. Step-by-step-guide-for-students

3. General-Info-Package-EU-students