10.01.2022 Προγράμματα διδακτορικών-μεταπτυχιακών σπουδών στην Κίνα


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για δύο προγράμματα διεθνών διδακτορικών
και μεταπτυχιακών σπουδών που μας περιήλθαν κατόπιν επικοινωνίας σχετικών
κινεζικών ιδρυμάτων με ΓΔΔ Πεκίνου.

Το πρώτο πρόγραμμα, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Guanghua του
Πανεπιστημίου του Πεκίνου (Peking University Guanghua School of
Management) αφορά στο πλήρως χρηματοδοτούμενο διεθνές διδακτορικό
πρόγραμμα της Σχολής, το οποίο διδάσκεται στα αγγλικά. Η σχολή Guanghua
καλύπτει τις αμοιβές διδάκτρων, παρέχει στέγη στον χώρο του Πανεπιστημίου
και μηνιαίο αντιμίσθιο στους υποψήφιους που θα γίνουν δεκτοί. Προθεσμία για
την υποβολή αιτήσεων η 28η Φεβρουαρίου 2022.

Το δεύτερο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σύγχρονων Κινεζικών Σπουδών στη
Σχολή Δρόμου του Μεταξιού του κινεζικού Πανεπιστημίου Renmin (Master of
Contemporary Chinese Studies- MCCS) είναι διετές, διδάσκεται στα αγγλικά και
διαθέτει 4 ειδικεύσεις (Κινεζική Πολιτική, Κινεζική Οικονομία, Κινεζικός Νόμος, και
Κινεζικός Πολιτισμός). Το Πανεπιστήμιο προσφέρει στους φοιτητές πλήρη
υποτροφία. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της σχολής:
Silk Road School: http://srs.ruc.edu.cn/
Αιτήσεις έως τις 30 Απριλίου: http://international.ruc.edu.cn/application

2022 Silk Road School_Renmin University-brochure

PKU Guanghua iPhD Flyer 2022