25.01.2022 Ανακοίνωση για τις εξετάσεις των μαθημάτων Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ, Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο, Θεσμικό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας και  Κοινωνική Ασφάλεια


Εξετάσεις των μαθημάτων Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ, Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο, Θεσμικό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας και  Κοινωνική Ασφάλεια
Οι φοιτητές / -ήτριες που έχουν δηλώσει τα μαθήματα:
1. Διοικητικό Δίκαιο
2. Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ
3. Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο
4. Θεσμικό πλαίσιο κοινωνικής προστασίας και
5. Κοινωνική Ασφάλεια
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαο Κουλούρη, εφόσον προτίθενται να προσέλθουν στις εξετάσεις της Παρασκευής, 28 Ιανουαρίου 2022. Συγκεκριμένα, παρακαλούνται να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση nkoulour@sp.duth.gr μέχρι την Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022, ώρα 20.00 προκειμένου να προγραμματιστούν οι εξετάσεις των πέντε μαθημάτων (ώρα και σειρά προσέλευσης), που θα γίνουν προφορικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου.