31.01.2022 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ WEBINAR ΜΕ ΘΕΜΑ “PREPARING GREEK ACADEMIC INSTITUTES TO HOST SCHOLARS AT RISK”


ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, GREECE
PARTNER OF THE MSCA INSPIREUROPE SUPPORTING RESEARCHERS AT RISK PROJECT
SAR GREECE SECTION COORDINATOR

Το ΑΠΘ, εταίρος του Προγράμματος InSPIREurope και συντονιστής του νεοϊδρυθέντος ελληνικού τμήματος του Δικτύου Scholars at Risk, διοργανώνει webinar με θέμα “PREPARING GREEK ACADEMIC INSTITUTES TO HOST SCHOLARS AT RISK“, στις 8 Φεβρουαρίου 2022, ώρα: 13.00-14.15.

Το webinar απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη και ακαδημαϊκά μέλη των ελληνικών ΑΕΙ και αποσκοπεί στην ευαισθητοποίησή τους για την υποδοχή απειλούμενων/ διωκόμενων ακαδημαϊκών και στην ενημέρωσή τους για σχετικά διοικητικά και οικονομικά θέματα, συμπεριλαμβανόμενων πιθανών τρόπων χρηματοδότησης.

Η υποστήριξη των ελληνικών ΑΕΙ προς ακαδημαϊκούς “σε κίνδυνο” είναι ακόμα πιο απαραίτητη σήμερα, καθώς η ακαδημαϊκή ελευθερία απειλείται σε πολλά μέρη του κόσμου με πιο πρόσφατη την περίπτωση του Αφγανιστάν.

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_icoiXd_RR7KhDYrhhiKWEg

Παρακαλούμε δείτε συνημμένο το πρόγραμμα του Webinar, το οποίο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Draft Programme