08.02.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ”


Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,
το μάθημα “Πρακτική Άσκηση Ι: Διδακτική Πρακτική” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14/02 στις 18:00 μ.μ. στην αίθουσα Προκάτ Β, κι όχι την Τετάρτη 16/02 στις 09:00 π.μ.
Η αλλαγή ισχύει μόνο για την παρούσα εβδομάδα.
Η διδάσκουσα