11.02.2022 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΚΥ


Σας ενημερώνουμε ότι το unistudent είναι πλατφόρμα στην οποία αιτείστε μόνο τυποποιημένα Πιστοποιητικά που παρέχει η Γραμματεία και όχι βεβαιώσεις για το ΙΚΥ.

Για το Παράρτημα Ι του ΙΚΥ θα πρέπει να καταθέσετε γραπτή υπογεγραμμένη αίτηση (επισυνάπτεται σχέδιο) στη Γραμματεία, είτε με mail είτε με φυσική παρουσία.

Υπόδειγμα-Αίτησης

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος