14.02.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 09.02.2022


Σας ενημερώνουμε ότι, οι φοιτητές που ορκίστηκαν στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 09.02.2022, μπορούν να αντλήσουν τα υπόλοιπα πιστοποιητικά της ορκωμοσίας μέσω της σελίδας student.duth.gr κάνοντας χρήση των Ιδρυματικών Κωδικών τους.

Τα έγγραφα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα και επέχουν θέση πρωτοτύπων εγγράφων.

Καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να επισπεύσουν τη διαδικασία διότι δεν θα έχουν πλέον αυτή τη δυνατότητα όταν ακυρωθούν οι κωδικοί τους.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος