17.02.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ”


Η διδασκαλία του μαθήματος “Ποσοτικές Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας” θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 25/2/2022.

Ο διδάσκων
Επικ. Καθηγ. Στέφανος Παπαναστασίου