21.02.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΚΥ


Καλησπέρα σας,

συνημμένα αποστέλλεται Ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας που αφορά στην παράταση της προθεσμίας οριστικής υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2019-20».

Η νέα προθεσμία λήγει την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00.

17_02_2022 Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων_sign

Με εκτίμηση,

Αλεξάνδρα Κυτίνου

Προϊσταμένη Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών

Διεύθυνση Υποτροφιών

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (I.K.Y.)

Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία

T +30 210 3726302
kytinou@iky.gr | www.iky.gr|

From: KYTINOU ALEXANDRA
Sent: Thursday, January 27, 2022 6:22 PM
To: ‘info.foit@aeaa.gr’ <info.foit@aeaa.gr>; ‘info@aeaa.gr’ <info@aeaa.gr>; ‘contact@aeavellas.gr’ <contact@aeavellas.gr>; ‘gram@aeavellas.gr’ <gram@aeavellas.gr>; ‘secretary@aeath.gr’ <secretary@aeath.gr>; ‘secretary@aeath.gr’ <secretary@aeath.gr>; ‘moupasir@asfa.gr’ <moupasir@asfa.gr>; ‘katra@asfa.gr’ <katra@asfa.gr>; ‘elecengedu@aspete.gr’ <elecengedu@aspete.gr>; ‘elecengedu@aspete.gr’ <elecengedu@aspete.gr>; ‘mechanical_dep@aspete.gr’ <mechanical_dep@aspete.gr>; ‘civengedu@aspete.gr’ <civengedu@aspete.gr>; ‘info@theo.auth.gr’ <info@theo.auth.gr>; ‘info@past.auth.gr’ <info@past.auth.gr>; ‘info@law.auth.gr’ <info@law.auth.gr>; ‘info@econ.auth.gr’ <info@econ.auth.gr>; ‘info@polsci.auth.gr’ <info@polsci.auth.gr>; ‘info@jour.auth.gr’ <info@jour.auth.gr>; ‘info@lit.auth.gr’ <info@lit.auth.gr>; ‘info@hist.auth.gr’ <info@hist.auth.gr>; ‘info@edlit.auth.gr’ <info@edlit.auth.gr>; ‘info@psy.auth.gr’ <info@psy.auth.gr>; ‘info@enl.auth.gr’ <info@enl.auth.gr>; ‘info@frl.auth.gr’ <info@frl.auth.gr>; ‘info@del.auth.gr’ <info@del.auth.gr>; ‘info@itl.auth.gr’ <info@itl.auth.gr>; ‘info@physics.auth.gr’ <info@physics.auth.gr>; ‘info@math.auth.gr’ <info@math.auth.gr>; ‘info@chem.auth.gr’ <info@chem.auth.gr>; ‘info@bio.auth.gr’ <info@bio.auth.gr>; ‘info@geo.auth.gr’ <info@geo.auth.gr>; ‘info@csd.auth.gr’ <info@csd.auth.gr>; ‘info@civil.auth.gr’ <info@civil.auth.gr>; ‘info@arch.auth.gr’ <info@arch.auth.gr>; ‘info@meng.auth.gr’ <info@meng.auth.gr>; ‘info@ee.auth.gr’ <info@ee.auth.gr>; ‘info@cheng.auth.gr’ <info@cheng.auth.gr>; ‘info@topo.auth.gr’ <info@topo.auth.gr>; ‘info@plandevel.auth.gr’ <info@plandevel.auth.gr>; ‘info@vis.auth.gr’ <info@vis.auth.gr>; ‘info@mus.auth.gr’ <info@mus.auth.gr>; ‘info@thea.auth.gr’ <info@thea.auth.gr>; ‘info@film.auth.gr’ <info@film.auth.gr>; ‘info@eled.auth.gr’ <info@eled.auth.gr>; ‘info@nured.auth.gr’ <info@nured.auth.gr>; ‘info@med.auth.gr’ <info@med.auth.gr>; ‘info@vet.auth.gr’ <info@vet.auth.gr>; ‘info@dent.auth.gr’ <info@dent.auth.gr>; ‘info@pharm.auth.gr’ <info@pharm.auth.gr>; ‘info@agro.auth.gr’ <info@agro.auth.gr>; ‘info@for.auth.gr’ <info@for.auth.gr>; ‘info@phed.auth.gr’ <info@phed.auth.gr>; ‘info@phed-sr.auth.gr’ <info@phed-sr.auth.gr>; ‘skarats@aua.gr’ <skarats@aua.gr>; ‘skepetari@aua.gr’ <skepetari@aua.gr>; ‘theoz@aua.gr’ <theoz@aua.gr>; ‘gbiotech@aua.gr’ <gbiotech@aua.gr>; ‘saoa@aua.gr’ <saoa@aua.gr>; ‘secr_log@teiste.gr’ <secr_log@teiste.gr>; ‘doeptm@mail.teiste.gr’ <doeptm@mail.teiste.gr>; ‘grammateiaafp-gm@aua.gr’ <grammateiaafp-gm@aua.gr>; ‘ett@aua.gr’ <ett@aua.gr>; ‘secr@phyed.duth.gr’ <secr@phyed.duth.gr>; ‘secr@psed.duth.gr’ <secr@psed.duth.gr>; ‘secr@eled.duth.gr’ <secr@eled.duth.gr>; ‘secr@agro.duth.gr’ <secr@agro.duth.gr>; ‘secr@fmenr.duth.gr’ <secr@fmenr.duth.gr>; ‘secr@med.duth.gr’ <secr@med.duth.gr>; ‘secr@mbg.duth.gr’ <secr@mbg.duth.gr>; ‘secr@bscc.duth.gr’ <secr@bscc.duth.gr>; ‘secr@helit.duth.gr’ <secr@helit.duth.gr>; ‘secr@he.duth.gr’ <secr@he.duth.gr>; ‘secr@sw.duth.gr’ <secr@sw.duth.gr>; ‘secr@econ.duth.gr’ <secr@econ.duth.gr>; ‘secr@polsci.duth.gr’ <secr@polsci.duth.gr>; ‘secr@sp.duth.gr’ <secr@sp.duth.gr>; ‘secr@law.duth.gr’ <secr@law.duth.gr>; ‘info@arch.duth.gr’ <info@arch.duth.gr>; ‘secr@ee.duth.gr’ <secr@ee.duth.gr>; ‘info@pme.duth.gr’ <info@pme.duth.gr>; ‘secr@env.duth.gr’ <secr@env.duth.gr>; ‘info@civil.duth.gr’ <info@civil.duth.gr>; ‘info@agro.ihu.gr’ <info@agro.ihu.gr>; ‘info@for.ihu.gr’ <info@for.ihu.gr>; ‘info@food.ihu.gr’ <info@food.ihu.gr>; ‘info@cdc.ihu.gr’ <info@cdc.ihu.gr>; ‘info@ia.ihu.gr’ <info@ia.ihu.gr>; ‘info@bmsc.ihu.gr’ <info@bmsc.ihu.gr>; ‘info@nutr.ihu.gr’ <info@nutr.ihu.gr>; ‘info@midw.ihu.gr’ <info@midw.ihu.gr>; ‘info@did.nurse.ihu.gr’ <info@did.nurse.ihu.gr>; ‘info@nurse.ihu.gr’ <info@nurse.ihu.gr>; ‘info@phys.ihu.gr’ <info@phys.ihu.gr>; ‘info@cs.ihu.gr’ <info@cs.ihu.gr>; ‘info@physics.ihu.gr’ <info@physics.ihu.gr>; ‘info@chem.ihu.gr’ <info@chem.ihu.gr>; ‘info@ecec.ihu.gr’ <info@ecec.ihu.gr>; ‘info@lisa.ihu.gr’ <info@lisa.ihu.gr>; ‘info@iem.ihu.gr’ <info@iem.ihu.gr>; ‘info@env.ihu.gr’ <info@env.ihu.gr>; ‘info@iee.ihu.gr’ <info@iee.ihu.gr>; ‘info@ict.ihu.gr’ <info@ict.ihu.gr>; ‘info@topogeo.ihu.gr’ <info@topogeo.ihu.gr>; ‘info@mech.ihu.gr’ <info@mech.ihu.gr>; ‘info@civil.ihu.gr’ <info@civil.ihu.gr>; ‘info@logistics.ihu.gr’ <info@logistics.ihu.gr>; ‘info@ommt.ihu.gr’ <info@ommt.ihu.gr>; ‘info@mst.ihu.gr’ <info@mst.ihu.gr>; ‘info@accis.ihu.gr’ <info@accis.ihu.gr>; ‘info@af.ihu.gr’ <info@af.ihu.gr>; ‘info@es.ihu.gr’ <info@es.ihu.gr>; ‘info@ba.ihu.gr’ <info@ba.ihu.gr>; ‘info@abo.ihu.gr’ <info@abo.ihu.gr>
Cc: ‘General Manager IKY’ <gen.director@iky.gr>; ‘ΝΤΡΟΥΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ’ <edroutsa@iky.gr>; KOTTI MARIANTHI <mkotti@iky.gr>; EROTOKRITOU MARIA <mariaeroto@iky.gr>; ‘ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ’ <psarantakou@iky.gr>; Oraiozili Ioannidou <ioannidou@iky.gr>; ‘ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ’ <padamopoulou@iky.gr>; ‘ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ’ <kkatsari@iky.gr>; Tsouparopoulou Eva (etsouparopoulou@iky.gr) <etsouparopoulou@iky.gr>; Kalliaras Dimitrios (dkalliaras@iky.gr) <dkalliaras@iky.gr>; Zervas Nikolaos (nzervas@iky.gr) <nzervas@iky.gr>; Diamantopoulou Angeliki (adiamantopoulou@iky.gr) <adiamantopoulou@iky.gr>
Subject: Επισήμανση

Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα σας,

Επειδή έχουμε δεχθεί αρκετά ερωτήματα,

Επισημαίνουμε ότι

Στο σημείο «5) Ποσοστό ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων του υποψηφίου, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων [0-10 μόρια]», το πηλίκο που προκύπτει από το κλάσμα πολλαπλασιάζεται με 10, προκειμένου να μετατραπεί σε ποσοστό.

Αριθμός ολοκληρωμένων Πιστωτικών Μονάδων   Χ 10

Αριθμός προβλεπόμενων Πιστωτικών Μονάδων

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη διευκρίνιση.

Αλεξάνδρα Κυτίνου

Προϊσταμένη Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών

Διεύθυνση Υποτροφιών

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (I.K.Y.)

Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία

T +30 210 3726302
kytinou@iky.gr | www.iky.gr|

From: KYTINOU ALEXANDRA
Sent: Thursday, January 27, 2022 10:27 AM
To: ‘info.foit@aeaa.gr’ <info.foit@aeaa.gr>; ‘info@aeaa.gr’ <info@aeaa.gr>; ‘contact@aeavellas.gr’ <contact@aeavellas.gr>; ‘gram@aeavellas.gr’ <gram@aeavellas.gr>; ‘secretary@aeath.gr’ <secretary@aeath.gr>; ‘secretary@aeath.gr’ <secretary@aeath.gr>; ‘moupasir@asfa.gr’ <moupasir@asfa.gr>; ‘katra@asfa.gr’ <katra@asfa.gr>; ‘elecengedu@aspete.gr’ <elecengedu@aspete.gr>; ‘elecengedu@aspete.gr’ <elecengedu@aspete.gr>; ‘mechanical_dep@aspete.gr’ <mechanical_dep@aspete.gr>; ‘civengedu@aspete.gr’ <civengedu@aspete.gr>; ‘info@theo.auth.gr’ <info@theo.auth.gr>; ‘info@past.auth.gr’ <info@past.auth.gr>; ‘info@law.auth.gr’ <info@law.auth.gr>; ‘info@econ.auth.gr’ <info@econ.auth.gr>; ‘info@polsci.auth.gr’ <info@polsci.auth.gr>; ‘info@jour.auth.gr’ <info@jour.auth.gr>; ‘info@lit.auth.gr’ <info@lit.auth.gr>; ‘info@hist.auth.gr’ <info@hist.auth.gr>; ‘info@edlit.auth.gr’ <info@edlit.auth.gr>; ‘info@psy.auth.gr’ <info@psy.auth.gr>; ‘info@enl.auth.gr’ <info@enl.auth.gr>; ‘info@frl.auth.gr’ <info@frl.auth.gr>; ‘info@del.auth.gr’ <info@del.auth.gr>; ‘info@itl.auth.gr’ <info@itl.auth.gr>; ‘info@physics.auth.gr’ <info@physics.auth.gr>; ‘info@math.auth.gr’ <info@math.auth.gr>; ‘info@chem.auth.gr’ <info@chem.auth.gr>; ‘info@bio.auth.gr’ <info@bio.auth.gr>; ‘info@geo.auth.gr’ <info@geo.auth.gr>; ‘info@csd.auth.gr’ <info@csd.auth.gr>; ‘info@civil.auth.gr’ <info@civil.auth.gr>; ‘info@arch.auth.gr’ <info@arch.auth.gr>; ‘info@meng.auth.gr’ <info@meng.auth.gr>; ‘info@ee.auth.gr’ <info@ee.auth.gr>; ‘info@cheng.auth.gr’ <info@cheng.auth.gr>; ‘info@topo.auth.gr’ <info@topo.auth.gr>; ‘info@plandevel.auth.gr’ <info@plandevel.auth.gr>; ‘info@vis.auth.gr’ <info@vis.auth.gr>; ‘info@mus.auth.gr’ <info@mus.auth.gr>; ‘info@thea.auth.gr’ <info@thea.auth.gr>; ‘info@film.auth.gr’ <info@film.auth.gr>; ‘info@eled.auth.gr’ <info@eled.auth.gr>; ‘info@nured.auth.gr’ <info@nured.auth.gr>; ‘info@med.auth.gr’ <info@med.auth.gr>; ‘info@vet.auth.gr’ <info@vet.auth.gr>; ‘info@dent.auth.gr’ <info@dent.auth.gr>; ‘info@pharm.auth.gr’ <info@pharm.auth.gr>; ‘info@agro.auth.gr’ <info@agro.auth.gr>; ‘info@for.auth.gr’ <info@for.auth.gr>; ‘info@phed.auth.gr’ <info@phed.auth.gr>; ‘info@phed-sr.auth.gr’ <info@phed-sr.auth.gr>; ‘skarats@aua.gr’ <skarats@aua.gr>; ‘skepetari@aua.gr’ <skepetari@aua.gr>; ‘theoz@aua.gr’ <theoz@aua.gr>; ‘gbiotech@aua.gr’ <gbiotech@aua.gr>; ‘saoa@aua.gr’ <saoa@aua.gr>; ‘secr_log@teiste.gr’ <secr_log@teiste.gr>; ‘doeptm@mail.teiste.gr’ <doeptm@mail.teiste.gr>; ‘grammateiaafp-gm@aua.gr’ <grammateiaafp-gm@aua.gr>; ‘ett@aua.gr’ <ett@aua.gr>; ‘secr@phyed.duth.gr’ <secr@phyed.duth.gr>; ‘secr@psed.duth.gr’ <secr@psed.duth.gr>; ‘secr@eled.duth.gr’ <secr@eled.duth.gr>; ‘secr@agro.duth.gr’ <secr@agro.duth.gr>; ‘secr@fmenr.duth.gr’ <secr@fmenr.duth.gr>; ‘secr@med.duth.gr’ <secr@med.duth.gr>; ‘secr@mbg.duth.gr’ <secr@mbg.duth.gr>; ‘secr@bscc.duth.gr’ <secr@bscc.duth.gr>; ‘secr@helit.duth.gr’ <secr@helit.duth.gr>; ‘secr@he.duth.gr’ <secr@he.duth.gr>; ‘secr@sw.duth.gr’ <secr@sw.duth.gr>; ‘secr@econ.duth.gr’ <secr@econ.duth.gr>; ‘secr@polsci.duth.gr’ <secr@polsci.duth.gr>; ‘secr@sp.duth.gr’ <secr@sp.duth.gr>; ‘secr@law.duth.gr’ <secr@law.duth.gr>; ‘info@arch.duth.gr’ <info@arch.duth.gr>; ‘secr@ee.duth.gr’ <secr@ee.duth.gr>; ‘info@pme.duth.gr’ <info@pme.duth.gr>; ‘secr@env.duth.gr’ <secr@env.duth.gr>; ‘info@civil.duth.gr’ <info@civil.duth.gr>; ‘info@agro.ihu.gr’ <info@agro.ihu.gr>; ‘info@for.ihu.gr’ <info@for.ihu.gr>; ‘info@food.ihu.gr’ <info@food.ihu.gr>; ‘info@cdc.ihu.gr’ <info@cdc.ihu.gr>; ‘info@ia.ihu.gr’ <info@ia.ihu.gr>; ‘info@bmsc.ihu.gr’ <info@bmsc.ihu.gr>; ‘info@nutr.ihu.gr’ <info@nutr.ihu.gr>; ‘info@midw.ihu.gr’ <info@midw.ihu.gr>; ‘info@did.nurse.ihu.gr’ <info@did.nurse.ihu.gr>; ‘info@nurse.ihu.gr’ <info@nurse.ihu.gr>; ‘info@phys.ihu.gr’ <info@phys.ihu.gr>; ‘info@cs.ihu.gr’ <info@cs.ihu.gr>; ‘info@physics.ihu.gr’ <info@physics.ihu.gr>; ‘info@chem.ihu.gr’ <info@chem.ihu.gr>; ‘info@ecec.ihu.gr’ <info@ecec.ihu.gr>; ‘info@lisa.ihu.gr’ <info@lisa.ihu.gr>; ‘info@iem.ihu.gr’ <info@iem.ihu.gr>; ‘info@env.ihu.gr’ <info@env.ihu.gr>; ‘info@iee.ihu.gr’ <info@iee.ihu.gr>; ‘info@ict.ihu.gr’ <info@ict.ihu.gr>; ‘info@topogeo.ihu.gr’ <info@topogeo.ihu.gr>; ‘info@mech.ihu.gr’ <info@mech.ihu.gr>; ‘info@civil.ihu.gr’ <info@civil.ihu.gr>; ‘info@logistics.ihu.gr’ <info@logistics.ihu.gr>; ‘info@ommt.ihu.gr’ <info@ommt.ihu.gr>; ‘info@mst.ihu.gr’ <info@mst.ihu.gr>; ‘info@accis.ihu.gr’ <info@accis.ihu.gr>; ‘info@af.ihu.gr’ <info@af.ihu.gr>; ‘info@es.ihu.gr’ <info@es.ihu.gr>; ‘info@ba.ihu.gr’ <info@ba.ihu.gr>; ‘info@abo.ihu.gr’ <info@abo.ihu.gr>
Cc: ‘General Manager IKY’ <gen.director@iky.gr>; ‘ΝΤΡΟΥΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ’ <edroutsa@iky.gr>; KOTTI MARIANTHI <mkotti@iky.gr>; EROTOKRITOU MARIA <mariaeroto@iky.gr>; ‘ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ’ <psarantakou@iky.gr>; Oraiozili Ioannidou <ioannidou@iky.gr>; ‘ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ’ <padamopoulou@iky.gr>; ‘ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ’ <kkatsari@iky.gr>; Tsouparopoulou Eva (etsouparopoulou@iky.gr) <etsouparopoulou@iky.gr>; Kalliaras Dimitrios (dkalliaras@iky.gr) <dkalliaras@iky.gr>; Zervas Nikolaos (nzervas@iky.gr) <nzervas@iky.gr>; Diamantopoulou Angeliki (adiamantopoulou@iky.gr) <adiamantopoulou@iky.gr>
Subject: Ορθή Επανάληψη- Διευκρίνιση ως προς την Υποβολή Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020”.

Αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα σας,

Αποστέλλεται σε ορθή επανάληψη η διευκρίνιση:

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 862/24.01.2022 (ΑΔΑ:6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ) Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020” θα θέλαμε να προβούμε στην ακόλουθη διευκρίνιση αναφορικά με τον υπολογισμό της βαθμολογίας για τα κριτήρια μοριοδότησης Δ1 και Δ2 και ειδικότερα με την ερμηνεία της ημερομηνίας 31.8.2020, ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Για την αξιολόγηση βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων Δ1 και Δ2 λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα αποτελέσματα των δύο εξεταστικών του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, ακόμη και αν η βαθμολογία καταχωρίσθηκε μετά την 31.08.2020. Ως εκ τούτου, δεν συνυπολογίζονται τα αποτελέσματα της επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 ανεξαρτήτως ημερομηνίας διεξαγωγής της, προκειμένου να διασφαλισθεί η ίση μεταχείριση των υποψηφίων υποτρόφων.

Επιπλέον, επειδή έχουμε δεχθεί πολλά ερωτήματα επισημαίνουμε ότι στο Δ1 και Δ2 κριτήριο υπολογίζονται οι πιστωτικές μονάδες και τα μαθήματα από την έναρξη της φοίτησης έως 31.08.2020 και ΟΧΙ ΜΟΝΟ  του ακαδ. έτους 2019-2020.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη διευκρίνιση.

Αλεξάνδρα Κυτίνου

Προϊσταμένη Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών

Διεύθυνση Υποτροφιών

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (I.K.Y.)

Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία

T +30 210 3726302
kytinou@iky.gr | www.iky.gr|

From: KYTINOU ALEXANDRA
Sent: Wednesday, January 26, 2022 11:15 PM
To: ‘info.foit@aeaa.gr’ <info.foit@aeaa.gr>; ‘info@aeaa.gr’ <info@aeaa.gr>; ‘contact@aeavellas.gr’ <contact@aeavellas.gr>; ‘gram@aeavellas.gr’ <gram@aeavellas.gr>; ‘secretary@aeath.gr’ <secretary@aeath.gr>; ‘secretary@aeath.gr’ <secretary@aeath.gr>; ‘moupasir@asfa.gr’ <moupasir@asfa.gr>; ‘katra@asfa.gr’ <katra@asfa.gr>; ‘elecengedu@aspete.gr’ <elecengedu@aspete.gr>; ‘elecengedu@aspete.gr’ <elecengedu@aspete.gr>; ‘mechanical_dep@aspete.gr’ <mechanical_dep@aspete.gr>; ‘civengedu@aspete.gr’ <civengedu@aspete.gr>; ‘info@theo.auth.gr’ <info@theo.auth.gr>; ‘info@past.auth.gr’ <info@past.auth.gr>; ‘info@law.auth.gr’ <info@law.auth.gr>; ‘info@econ.auth.gr’ <info@econ.auth.gr>; ‘info@polsci.auth.gr’ <info@polsci.auth.gr>; ‘info@jour.auth.gr’ <info@jour.auth.gr>; ‘info@lit.auth.gr’ <info@lit.auth.gr>; ‘info@hist.auth.gr’ <info@hist.auth.gr>; ‘info@edlit.auth.gr’ <info@edlit.auth.gr>; ‘info@psy.auth.gr’ <info@psy.auth.gr>; ‘info@enl.auth.gr’ <info@enl.auth.gr>; ‘info@frl.auth.gr’ <info@frl.auth.gr>; ‘info@del.auth.gr’ <info@del.auth.gr>; ‘info@itl.auth.gr’ <info@itl.auth.gr>; ‘info@physics.auth.gr’ <info@physics.auth.gr>; ‘info@math.auth.gr’ <info@math.auth.gr>; ‘info@chem.auth.gr’ <info@chem.auth.gr>; ‘info@bio.auth.gr’ <info@bio.auth.gr>; ‘info@geo.auth.gr’ <info@geo.auth.gr>; ‘info@csd.auth.gr’ <info@csd.auth.gr>; ‘info@civil.auth.gr’ <info@civil.auth.gr>; ‘info@arch.auth.gr’ <info@arch.auth.gr>; ‘info@meng.auth.gr’ <info@meng.auth.gr>; ‘info@ee.auth.gr’ <info@ee.auth.gr>; ‘info@cheng.auth.gr’ <info@cheng.auth.gr>; ‘info@topo.auth.gr’ <info@topo.auth.gr>; ‘info@plandevel.auth.gr’ <info@plandevel.auth.gr>; ‘info@vis.auth.gr’ <info@vis.auth.gr>; ‘info@mus.auth.gr’ <info@mus.auth.gr>; ‘info@thea.auth.gr’ <info@thea.auth.gr>; ‘info@film.auth.gr’ <info@film.auth.gr>; ‘info@eled.auth.gr’ <info@eled.auth.gr>; ‘info@nured.auth.gr’ <info@nured.auth.gr>; ‘info@med.auth.gr’ <info@med.auth.gr>; ‘info@vet.auth.gr’ <info@vet.auth.gr>; ‘info@dent.auth.gr’ <info@dent.auth.gr>; ‘info@pharm.auth.gr’ <info@pharm.auth.gr>; ‘info@agro.auth.gr’ <info@agro.auth.gr>; ‘info@for.auth.gr’ <info@for.auth.gr>; ‘info@phed.auth.gr’ <info@phed.auth.gr>; ‘info@phed-sr.auth.gr’ <info@phed-sr.auth.gr>; ‘skarats@aua.gr’ <skarats@aua.gr>; ‘skepetari@aua.gr’ <skepetari@aua.gr>; ‘theoz@aua.gr’ <theoz@aua.gr>; ‘gbiotech@aua.gr’ <gbiotech@aua.gr>; ‘saoa@aua.gr’ <saoa@aua.gr>; ‘secr_log@teiste.gr’ <secr_log@teiste.gr>; ‘doeptm@mail.teiste.gr’ <doeptm@mail.teiste.gr>; ‘grammateiaafp-gm@aua.gr’ <grammateiaafp-gm@aua.gr>; ‘ett@aua.gr’ <ett@aua.gr>; ‘secr@phyed.duth.gr’ <secr@phyed.duth.gr>; ‘secr@psed.duth.gr’ <secr@psed.duth.gr>; ‘secr@eled.duth.gr’ <secr@eled.duth.gr>; ‘secr@agro.duth.gr’ <secr@agro.duth.gr>; ‘secr@fmenr.duth.gr’ <secr@fmenr.duth.gr>; ‘secr@med.duth.gr’ <secr@med.duth.gr>; ‘secr@mbg.duth.gr’ <secr@mbg.duth.gr>; ‘secr@bscc.duth.gr’ <secr@bscc.duth.gr>; ‘secr@helit.duth.gr’ <secr@helit.duth.gr>; ‘secr@he.duth.gr’ <secr@he.duth.gr>; ‘secr@sw.duth.gr’ <secr@sw.duth.gr>; ‘secr@econ.duth.gr’ <secr@econ.duth.gr>; ‘secr@polsci.duth.gr’ <secr@polsci.duth.gr>; ‘secr@sp.duth.gr’ <secr@sp.duth.gr>; ‘secr@law.duth.gr’ <secr@law.duth.gr>; ‘info@arch.duth.gr’ <info@arch.duth.gr>; ‘secr@ee.duth.gr’ <secr@ee.duth.gr>; ‘info@pme.duth.gr’ <info@pme.duth.gr>; ‘secr@env.duth.gr’ <secr@env.duth.gr>; ‘info@civil.duth.gr’ <info@civil.duth.gr>; ‘info@agro.ihu.gr’ <info@agro.ihu.gr>; ‘info@for.ihu.gr’ <info@for.ihu.gr>; ‘info@food.ihu.gr’ <info@food.ihu.gr>; ‘info@cdc.ihu.gr’ <info@cdc.ihu.gr>; ‘info@ia.ihu.gr’ <info@ia.ihu.gr>; ‘info@bmsc.ihu.gr’ <info@bmsc.ihu.gr>; ‘info@nutr.ihu.gr’ <info@nutr.ihu.gr>; ‘info@midw.ihu.gr’ <info@midw.ihu.gr>; ‘info@did.nurse.ihu.gr’ <info@did.nurse.ihu.gr>; ‘info@nurse.ihu.gr’ <info@nurse.ihu.gr>; ‘info@phys.ihu.gr’ <info@phys.ihu.gr>; ‘info@cs.ihu.gr’ <info@cs.ihu.gr>; ‘info@physics.ihu.gr’ <info@physics.ihu.gr>; ‘info@chem.ihu.gr’ <info@chem.ihu.gr>; ‘info@ecec.ihu.gr’ <info@ecec.ihu.gr>; ‘info@lisa.ihu.gr’ <info@lisa.ihu.gr>; ‘info@iem.ihu.gr’ <info@iem.ihu.gr>; ‘info@env.ihu.gr’ <info@env.ihu.gr>; ‘info@iee.ihu.gr’ <info@iee.ihu.gr>; ‘info@ict.ihu.gr’ <info@ict.ihu.gr>; ‘info@topogeo.ihu.gr’ <info@topogeo.ihu.gr>; ‘info@mech.ihu.gr’ <info@mech.ihu.gr>; ‘info@civil.ihu.gr’ <info@civil.ihu.gr>; ‘info@logistics.ihu.gr’ <info@logistics.ihu.gr>; ‘info@ommt.ihu.gr’ <info@ommt.ihu.gr>; ‘info@mst.ihu.gr’ <info@mst.ihu.gr>; ‘info@accis.ihu.gr’ <info@accis.ihu.gr>; ‘info@af.ihu.gr’ <info@af.ihu.gr>; ‘info@es.ihu.gr’ <info@es.ihu.gr>; ‘info@ba.ihu.gr’ <info@ba.ihu.gr>; ‘info@abo.ihu.gr’ <info@abo.ihu.gr>
Cc: ‘General Manager IKY’ <gen.director@iky.gr>; ‘ΝΤΡΟΥΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ’ <edroutsa@iky.gr>; KOTTI MARIANTHI <mkotti@iky.gr>; EROTOKRITOU MARIA <mariaeroto@iky.gr>; ‘ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ’ <psarantakou@iky.gr>; Oraiozili Ioannidou <ioannidou@iky.gr>; ‘ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ’ <padamopoulou@iky.gr>; ‘ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ’ <kkatsari@iky.gr>; Tsouparopoulou Eva (etsouparopoulou@iky.gr) <etsouparopoulou@iky.gr>; Kalliaras Dimitrios (dkalliaras@iky.gr) <dkalliaras@iky.gr>; Zervas Nikolaos (nzervas@iky.gr) <nzervas@iky.gr>; Diamantopoulou Angeliki (adiamantopoulou@iky.gr) <adiamantopoulou@iky.gr>
Subject: Διευκρίνιση ως προς την Υποβολή Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020”.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 862/24.01.2022 (ΑΔΑ:6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ) Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020” θα θέλαμε να προβούμε στην ακόλουθη διευκρίνιση αναφορικά με τον υπολογισμό της βαθμολογίας για τα κριτήρια μοριοδότησης Δ1 και Δ2 και ειδικότερα με την ερμηνεία της ημερομηνίας 31.8.2022, ημερομηνία κατά την οποία λήγει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Για την αξιολόγηση βάσει των ακαδημαϊκών κριτηρίων Δ1 και Δ2 λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα αποτελέσματα των δύο εξεταστικών του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, ακόμη και αν η βαθμολογία καταχωρίσθηκε μετά την 31.08.2020. Ως εκ τούτου, δεν συνυπολογίζονται τα αποτελέσματα της επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 ανεξαρτήτως ημερομηνίας διεξαγωγής της, προκειμένου να διασφαλισθεί η ίση μεταχείριση των υποψηφίων υποτρόφων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη διευκρίνιση.

Αλεξάνδρα Κυτίνου

Προϊσταμένη Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών

Διεύθυνση Υποτροφιών

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (I.K.Y.)

Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία

T +30 210 3726302
kytinou@iky.gr | www.iky.gr|

From: KYTINOU ALEXANDRA
Sent: Monday, January 24, 2022 5:29 PM
To: info.foit@aeaa.gr; info@aeaa.gr; contact@aeavellas.gr; gram@aeavellas.gr; secretary@aeath.gr; secretary@aeath.gr; moupasir@asfa.gr; katra@asfa.gr; elecengedu@aspete.gr; elecengedu@aspete.gr; mechanical_dep@aspete.gr; civengedu@aspete.gr; info@theo.auth.gr; info@past.auth.gr; info@law.auth.gr; info@econ.auth.gr; info@polsci.auth.gr; info@jour.auth.gr; info@lit.auth.gr; info@hist.auth.gr; info@edlit.auth.gr; info@psy.auth.gr; info@enl.auth.gr; info@frl.auth.gr; info@del.auth.gr; info@itl.auth.gr; info@physics.auth.gr; info@math.auth.gr; info@chem.auth.gr; info@bio.auth.gr; info@geo.auth.gr; info@csd.auth.gr; info@civil.auth.gr; info@arch.auth.gr; info@meng.auth.gr; info@ee.auth.gr; info@cheng.auth.gr; info@topo.auth.gr; info@plandevel.auth.gr; info@vis.auth.gr; info@mus.auth.gr; info@thea.auth.gr; info@film.auth.gr; info@eled.auth.gr; info@nured.auth.gr; info@med.auth.gr; info@vet.auth.gr; info@dent.auth.gr; info@pharm.auth.gr; info@agro.auth.gr; info@for.auth.gr; info@phed.auth.gr; info@phed-sr.auth.gr; skarats@aua.gr; skepetari@aua.gr; theoz@aua.gr; gbiotech@aua.gr; saoa@aua.gr; secr_log@teiste.gr; doeptm@mail.teiste.gr; grammateiaafp-gm@aua.gr; ett@aua.gr; secr@phyed.duth.gr; secr@psed.duth.gr; secr@eled.duth.gr; secr@agro.duth.gr; secr@fmenr.duth.gr; secr@med.duth.gr; secr@mbg.duth.gr; secr@bscc.duth.gr; secr@helit.duth.gr; secr@he.duth.gr; secr@sw.duth.gr; secr@econ.duth.gr; secr@polsci.duth.gr; secr@sp.duth.gr; secr@law.duth.gr; info@arch.duth.gr; secr@ee.duth.gr; info@pme.duth.gr; secr@env.duth.gr; info@civil.duth.gr; info@agro.ihu.gr; info@for.ihu.gr; info@food.ihu.gr; info@cdc.ihu.gr; info@ia.ihu.gr; info@bmsc.ihu.gr; info@nutr.ihu.gr; info@midw.ihu.gr; info@did.nurse.ihu.gr; info@nurse.ihu.gr; info@phys.ihu.gr; info@cs.ihu.gr; info@physics.ihu.gr; info@chem.ihu.gr; info@ecec.ihu.gr; info@lisa.ihu.gr; info@iem.ihu.gr; info@env.ihu.gr; info@iee.ihu.gr; info@ict.ihu.gr; info@topogeo.ihu.gr; info@mech.ihu.gr; info@civil.ihu.gr; info@logistics.ihu.gr; info@ommt.ihu.gr; info@mst.ihu.gr; info@accis.ihu.gr; info@af.ihu.gr; info@es.ihu.gr; info@ba.ihu.gr; info@abo.ihu.gr
Cc: PROEDROS@IKY.GR; General Manager IKY <gen.director@iky.gr>; ‘ΝΤΡΟΥΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ’ <edroutsa@iky.gr>
Subject: Έγγραφο Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών – Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020”.

Αξιότιμες/οι Κυρίες/Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 682/24.01.2022(ΑΔΑ: 6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ) Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020”.

Συνημμένα αποστέλλονται:

  1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.:864/24.01.22 έγγραφο της Υπηρεσίας μας,
  2. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 682/24.01.2022(ΑΔΑ: 6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ) Πρόσκληση και
  3. Το Παράρτημα 1 της Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή (word).

Με εκτίμηση,

Αλεξάνδρα Κυτίνου

Προϊσταμένη Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών

Διεύθυνση Υποτροφιών

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (I.K.Y.)

Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία

T +30 210 3726302
kytinou@iky.gr | www.iky.gr|