01.03.2022 Εκδήλωση “MSCA και Erasmus+: Συνέργειες για την ενδυνάμωση του συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας”


Πρόσκληση σε εκδήλωση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG EAC), σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα «MSCA & Erasmus+: Συνέργειες για την ενδυνάμωση και τον μετασχηματισμό του συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας», την Τρίτη 1 Μαρτίου 2022 (10:30-13:00).

H εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ρόλων του ΕΚΤ και του ΙδΕΚ ως Εθνικά Σημεία Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη, καθώς και της πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας που υλοποιείται από το ΕΚΤ, και θα εστιάσει στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) του Ορίζοντα Ευρώπη και του προγράμματος Erasmus+.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, μέλη ΔΕΠ, επιστήμονες από όλες τις ειδικότητες, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και προπτυχιακούς φοιτητές, μεταδιδάκτορες. Σημειώνεται ότι οι Δράσεις MSCA και το πρόγραμμα Erasmus+ αφορούν όλους τους οργανισμούς που δρουν στο ελληνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, όπως επιχειρήσεις, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία MSCA για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» στην Ελλάδα (ΕΚΤ), Δρ Χριστίνα Πασκουάλ (cpascual@ekt.gr) και στην Κύπρο (ΙδΕΚ), Δρ Άγγελο Ντάντο (antantos@research.org.cy) και Δρ Ιωάννη Θεοδώρου (itheodorou@research.org.cy).

http://r.m.ekt.gr/mk/mr/hrt9Ml-ODhqDD2mMHtGq8YS_i5Y2MOjB8JTzePo_MgUvqmI5CgidLzuWYEDrIjpOIT5C_HU71S8QGwQh9Lww1SPG4ty7asGQgLO8dW93KcMPDsWZZX3QYnTW
Κάντε εγγραφή δωρεάν και παρακολουθήστε live!