16.03.2022 Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα από τα έσοδα του Κληροδοτήματος “Κλεάρχου Τσουρίδη” ακαδ. έτους 2021-2022


Προκηρυξη Κληροδοτήματος Κλεαρχου Τσουριδη ακαδ. ετος 2021-22.pdf