17.03.2022 Ανάρτηση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής υποψηφίων, ,στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2626/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» MIS 5109495


Ρ5Ζ546ΨΖΥ1-ΑΞΓ