18.03.2022 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ


Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματός μας ότι, για ηλεκτρονική επικοινωνία με την Γραμματεία του Τμήματος καθώς και για αποστολή Πιστοποιητικών θα πρέπει να χρησιμοποιείται αυστηρά και μόνο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail) του Ιδρύματος για λόγους ταυτοποίησης.

Εκ της Γραμματείας