21.03.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ”


Μάθημα “Κοινωνικός Σχεδιασμός”

Το σημερινό (21/3/2022) μάθημα θα αναβληθεί για λόγους υγείας της διδάσκουσας.
Θα ενημερωθείτε με επόμενη ανακοίνωση για την αναπλήρωση.

Σοφία Αδάμ