21.03.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”


Μάθημα “Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική”

Το μάθημα στις 22/3/2022 θα αναβληθεί για λόγους υγείας της διδάσκουσας.
Θα ενημερωθείτε με επόμενη ανακοίνωση για την αναπλήρωση.

Σοφία Αδάμ