22.03.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ” ΚΑΙ “ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ”


Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα “Οικονομική Ανάλυση ΙΙ” στις 23/3/2022 και “Δημόσια Οικονομική” στις 24/3/2022 δεν θα πραγματοποιηθούν για λόγους υγείας της διδάσκουσας.

Θα ενημερωθείτε με επόμενη ανακοίνωση για την αναπλήρωσή τους.

Όσες/όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στις προόδους των συγκεκριμένων μαθημάτων παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail της διδάσκουσας, Καθηγήτριας κας Μαρίας Πεμπετζόγλου (mariap@sp.duth.gr).

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος