28.03.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ” ΚΑΙ “ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ”


Σας ενημερώνουμε ότι οι διαλέξεις των μαθημάτων “Οικονομική Κοινωνιολογία” και “Διεθνής Πολιτική Οικονομία” θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 01/04/2022 σύμφωνα με το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα.

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος