29.03.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ 2022-2023


Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του Δ.Π.Θ. να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους για σίτιση για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, στην εφαρμογή του Δ.Π.Θ.  

estia.duth.gr

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους στην εφαρμογή του Δ.Π.Θ.:

estia.duth.gr

από   14/3/2022   έως   15/04/2022

                                      

                                                                                                      Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων