11.04.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ”


«Για προσωπικούς λόγους του διδάσκοντα το μάθημα Κοινωνική Πολιτική της Ε.Ε. της 11/04 αναβάλλεται»

Ευχαριστώ για την κατανόηση

Γιώργος Χατζηχρήστος